Home

Langdurig verblijven in Curaçao

Als u op Curaçao komt werken, stage lopen of wonen, moet u een bewijs van toelating aanvragen.
Dat doet u eenvoudig op deze website.

Heb ik een toelating nodig?

Komt u of uw familie langdurig naar Curaçao? Als u van plan bent langer dan 6 maanden te blijven, te werken of stage te lopen hebt u een bewijs van toelating nodig. U kunt hier controleren voor welk toelatingsbewijs u in aanmerking komt. U kunt deze vervolgens ook hier aanvragen. Toelatingsorganisatie heeft 4 maanden de tijd om uw aanvraag te behandelen.

Direct aanvragen

U kunt twee verschillende verklaringen online aanvragen. De Verklaring van Rechtswege is voor Nederlanders of Amerikanen die zich op Curaçao willen vestigen. De Niet Van Toepassing Verklaring (NVT) is voor hen die op Curaçao geboren zijn alsmede hun kinderen. Deze kunt u direct online aanvragen. Voor overige vergunningen neemt u contact op met Toelatingsorganisatie Curaçao.